Link Consulting

LINK CONSULTING

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Link Consulting Doradztwo Personalne, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 15/2.

Rekrutacja

Wspierając naszych Klientów w pozyskiwaniu optymalnego personelu, „ubezpieczamy“ ich od nietrafnych decyzji kadrowych, zabezpieczając wymagany potencjał kompetencji i rozwoju kadr. Naszą dewizą jest szybkość i skuteczność rekrutacji - przedstawiamy Kandydatów w możliwie najkrótszym czasie.

Szkolenia dedykowaneDedykacja naszych szkoleń polega na tym, że nie są one jednorazowym i wirtualnym wydarzeniem w życiu firmy, o którym zapomina się podpisując listę obecności. Traktujemy każde szkolenie jako część ciągłego procesu optymalizacji, a cel szkolenia jest absolutnym priorytetem, któremu podporządkowujemy koncepcję i metodykę szkolenia, ramy organizacyjne szkolenia, a wreszcie kontrolę skuteczności szkolenia.
RestrukturyzacjaPomagamy naszym Klientom szybciej i efektywniej reagować na zmieniające się warunki w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, skupiając się na szansach, jakie ze sobą niosą i nie lekceważąc ryzyk.

Programy optymalizacji kadry

Optymalizując różne płaszczyzny funkcjonowania organizacji: finansową, technologiczną, produkcyjną, produktową, jakościową, marketingowo - sprzedażową często zapomina się o najważniejszej: ZESPOLE ludzkim, będącym pierwszorzędnym motorem rozwoju każdej firmy.

Rozpoznając i mierząc potencjał danej firmy, działu, stanowiska, porównujemy go do wymaganych kompetencji i wspólnie z menedżerem odpowiedzialnym za dany obszar, uzgadniamy możliwe scenariusze działań (akcji), których celem jest wyeliminowanie „słabego ogniwa”.

W oparciu o najważniejsze dla danej organizacji biznesowej kryteria oceny pracowników (efektywnościowe, kompetencyjne, behawioralne) i przy uwzględnieniu jej struktury, opracowujemy i wdrażamy system okresowej oceny pracowniczej, sprzęgając go z systemem motywacyjnym, realizując podstawowe cele polityki personalnej w danej organizacji.