Link Consulting

LINK CONSULTING

RestrukturyzacjaRESTRUKTYZACJA


Pomagamy naszym Klientom szybciej i efektywniej reagować na zmieniające się warunki w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, skupiając się na szansach, jakie ze sobą niosą i nie lekceważąc ryzyk.

Projekty restrukturyzacyjne realizujemy:

  • analizując istniejącą wewnętrzną i zewnętrzną sytuację (start-up analysis)
  • przygotowując plan zmian/ restrukturyzacji (action plan)
  • szacując koszty i skutki restrukturyzacji (feasibility study)
  • wdrażając działania restrukturyzacyjne (steps in action)

Każdy projekt jest przez nas postrzegany indywidualnie, stąd konkretne rozwiązania i działania ujawniają się w konkretnym projekcie.

 

Programy optymalizacji kadryProgramy optymalizacji kadr

Optymalizując różne płaszczyzny funkcjonowania organizacji: finansową, technologiczną, produkcyjną, produktową, jakościową, marketingowo - sprzedażową często zapomina się o najważniejszej: ZESPOLE ludzkim, będącym pierwszorzędnym motorem rozwoju każdej firmy.

Rozpoznając i mierząc potencjał danej firmy, działu, stanowiska, porównujemy go do wymaganych kompetencji i wspólnie z menedżerem odpowiedzialnym za dany obszar, uzgadniamy możliwe scenariusze działań (akcji), których celem jest wyeliminowanie „słabego ogniwa”.

 

 

 

AUDYT KADROWY

Opisujemy zastane sytuacje na poziomie firmy, działu lub stanowiska, znajdując możliwe przyczyny zgłoszonych przez Klienta problemów. Na bazie diagnozy proponujemy możliwe rozwiązania (zmiany), które mają charakter optymalizacyjny (nie-inwestycyjny), a następnie wspólnie z naszymi Klientami wdrażamy je.

 

Nasze działania audytowe obejmują m. in. następujące obszary:

  •     kultura organizacyjna firmy (organigram, wizja, styl zarządzania)
  •     relacje interpersonalne (formalne i nieformalne zależności)
  •     motywacja indywidualna i zbiorowa (systemy płac/ premiowanie)
  •     mierzenie efektywności