Link Consulting

LINK CONSULTING

 

 

 Dla naszego Klienta, dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmy produkcyjnej, poszukujemy doświadczonego i wykwalifikowanego pracownika na stanowisko:


KIEROWNIK PRODUKCJI
(kod ref. KPUR-18)


Lokalizacja: okolice Słubic, woj. lubuskie


Obowiązki i odpowiedzialność:
•    Zarządzanie zespołami ludzkimi,
•    Nadzór nad płynnym przebiegiem produkcji,
•    Ciągłe polepszanie, dopasowywanie nadzorowania procesów produkcyjnych celem osiągnięcia jak najwyższego wyniku ekonomicznego i jakościowego,
•    Organizacja pracy umożliwiająca zachowanie ciągłości produkcji,
•    Planowanie produkcji,
•    Ustalanie działań priorytetowych,
•    Ciągłe doskonalenie metod pracy,
•    Rozwój  nowych metod zarządzania produkcją,
•    Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP; dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem; organizowanie, przygotowywanie  i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; pilnowanie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także o prawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem; egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
•    Samodzielne podejmowanie decyzji,
•    Dbałość o terminowe wykonywanie zleceń produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu,
•    Przeprowadzanie analiz możliwości produkcyjnych,
•    Rozwiązywanie problemów bieżących i zapobieganie błędom,
•    Doskonalenie i optymalizacja przebiegów procesów produkcyjnych,
•    Nadzór nad dokumentacją,
•    Uzyskiwanie większej wydajności,
•    Koordynacja działań.

Wymagania:
•    Wykształcenie techniczne (optymalnie inżynieria produkcji, obróbka plastyczna i mechaniczna metali, mechanika i budowa maszyn, automatyka i mechatronika),
•    Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na stanowisku kierownika produkcji lub mistrza (optymalnie w branży metalowej),
•    Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu kierowania grupami pracowniczymi, organizacji pracy, sterowania produkcją i zleceniami produkcyjnymi,
•    Wysokie umiejętności interpersonalne z zakresu przeprowadzania trudnych rozmów z pracownikami
•    Znajomość zagadnień z zakresu „miękkiego zarządzania kapitałem ludzkim”,
•    Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy dotyczących czasu pracy, i organizacji pracy na poszczególnych stanowiska pracowniczych oraz przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy,
•    Znajomość zagadnień z zakresu pozawynagrodzeniowego systemu motywowania pracowników,
•    Znajomość zagadnień z zakresu systemów zarządzania jakością i procedur z tym związanych,
•    Znajomość zagadnień z zakresu przyrządów, narzędzi i technik pomiarowych,
•    Znajomość procedur związanych z postępowaniem z materiałem i produktem niezgodnym (procedury reklamacyjne),
•    Podstawowe umiejętności i wiedza z zakresu mechaniki, mechatroniki i automatyki,
•    Znajomość zagadnień z zakresu planowania i organizacji produkcji ,
•    Znajomość zagadnień z zakresu odpowiedzialności za produkt, jakość i terminowość dostaw,
•    Umiejętność pracy w zespole oraz pod  presją czasu,
•    Komunikatywność  duża kultura osobista,
•    Sumienność, staranność, dokładność i odpowiedzialność.


Oferujemy:
•    Ambitną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej,
•    Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy,
•    Dla osób relokujących się finansowanie lokalu mieszkalnego i wsparcie w poszukiwaniu pracy dla partnerów lub małżonków,
•    Pakiet szkoleń i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•    Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego CV z podaniem kodu referencyjnego na adres email:

GN@linkconsulting.com.pl

 

LINK CONSULTING Doradztwo Personalne
ul. Francuska 102/U2, 40-507 Katowice
www.linkconsulting.com.pl
tel./fax +48 32 348 51 48
Wpis do rejestru agencja zatrudnienia: 12642 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez LINK CONSULTING z siedzibą w Katowicach, Sobieskiego 15/2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest LINK CONSULTING z siedzibą w Katowicach przy Sobieskiego 15/2/. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.