Link Consulting

LINK CONSULTING

 

 

Nasz Klient, znacząca międzynarodowa firma produkcyjna, oferuje pracę na stanowisku:

 

INŻYNIER PROCESU
(kod ref. KZ-17)

 


Lokalizacja: okolice Żor

 

Obowiązki:

 • Przetwarzanie dokumentacji – tworzenie, rozwój, doskonalenie, zarządzanie. Standaryzacja najlepszych rozwiązań.
 • Procesy technologiczne– przygotowanie, nadzór oraz raportowanie poprocesowe.
 • Zarządzanie ulepszeniami zalecanymi do wdrożenia.
 • Procesowanie – ulepszenia i standaryzacja najlepszych rozwiązań. Mierzenie czasu cyklu. Wprowadzanie czasu wejścia do bazy danych.
 • Uruchamianie nowych projektów oraz nadzór nad nimi. Tworzenie specyfikacji technicznej, procesowanie dokumentacji podczas fazy uruchamiania a także po jej nastąpieniu. 
 • Współpraca z maszyną, dostawą linii i dostawcami urządzeń w zakresie zatwierdzania koncepcji maszyn / linii w oparciu o wymagania klienta i zarządzania.
 • Działania na rzecz doskonałości - inicjowanie i wspieranie działań LEAN.
 • Aktywny udział w analizie i działaniach mających na celu określenie przyczyn źródłowych niezgodności i zapobieganie powtarzaniu się problemów.
 • Zintegrowany system zarządzania - realizacja zobowiązań wynikających z dokumentacji IMS. Wdrożenie i monitorowanie dokumentacji systemu jakości pracownika organizacji.
 • Poka Yoke - zarządzanie podczas fazy uruchamiania oraz po niej.
 • Continuous Improvement System – aktywny udział we wdrożeniu CIS. Przygotowywanie projektów storyboardów co najmniej 1 na kwartał pod względem poprawy lub redukcji kosztów.
 • PFMEA - Inicjowanie grupy, przygotowanie i okresowy przegląd PFMEA dla produktów. Lista najwyższych RPN, przegląd i realizacja działań.
 • Obszar zarządzania - zarządzanie przydzielonym obszarem. Analiza i weryfikacja propozycji do poprawy. Przypisywanie odpowiedzialności. Weryfikacja przeprowadzonych działań.
 • Podróże służbowe - od czasu do czasu mogą zdarzyć się delegacje krajowe lub zagraniczne.
 • Przestrzeganie zasad i obowiązków właściwych stanowisku wewnętrznych procesach lub procedurach, instrukcjach, przepisach, innych dokumentach.
 • Przestrzeganie zaleceń przełożonego
 • Przestrzeganie zasad jakości H&S oraz wewnętrznych zasad organizacji.

 

Wymagania:

 

 • Doświadczenie w dziale produkcji lub inżynierii wymagane w większości z zakresu formowania wtryskowego, montażu i tym podobnych
 • Doświadczenie w firmie z branży automotive.
 • Wymagane doświadczenie w inżynierii procesowej, najlepiej w środowisku motoryzacyjnym.
 • Dobra znajomość Lean Manufacturing i chęć ciągłego rozwoju.
 • Tytuł inżyniera bądź licencjata w dziedzinie mechaniki, mechatroniki bądź w relatywnych dziedzinach.
 • Znajomość ISO/TS16949 and ISO 14001 (Aspects and Systems), znajomość dokumentacji APQP,
 • znajomość pakietu MS Office, Auto CAD
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Zdolność rozwiązywania problemów i umiejętność analitycznego myślenia. 
 • Gotowość do odbywania delegacji zagranicznych.

 

Oferujemy:

 • Pracę i możliwość rozwoju zawodowego w renomowanej międzynarodowej firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego CV z podaniem kodu referencyjnego na adres email:


mn@linkconsulting.com.pl

  

LINK CONSULTING Doradztwo Personalne
ul. Francuska 102/U2, 40-507 Katowice
www.linkconsulting.com.pl
tel./fax +48 32 348 51 48
Wpis do rejestru agencja zatrudnienia: 12642 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez LINK CONSULTING z siedzibą w Katowicach, Sobieskiego 15/2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest LINK CONSULTING z siedzibą w Katowicach przy Sobieskiego 15/2/. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.