Link Consulting

LINK CONSULTING

Systemy oceny okresowej


W oparciu o najważniejsze dla danej organizacji biznesowej kryteria oceny pracowników (efektywnościowe, kompetencyjne, behawioralne) i przy uwzględnieniu jej struktury, opracowujemy i wdrażamy system okresowej oceny pracowniczej, sprzęgając go z systemem motywacyjnym, realizując podstawowe cele polityki personalnej w danej organizacji.
.