Link Consulting

LINK CONSULTING

Programy optymalizacji kadr


Programy optymalizacji kadry

Optymalizując różne płaszczyzny funkcjonowania organizacji: finansową, technologiczną, produkcyjną, produktową, jakościową, marketingowo - sprzedażową często zapomina się o najważniejszej: ZESPOLE ludzkim, będącym pierwszorzędnym motorem rozwoju każdej firmy.

Rozpoznając i mierząc potencjał danej firmy, działu, stanowiska, porównujemy go do wymaganych kompetencji i wspólnie z menedżerem odpowiedzialnym za dany obszar, uzgadniamy możliwe scenariusze działań (akcji), których celem jest wyeliminowanie „słabego ogniwa”.

 

Rozpoznając i mierząc potencjał danej firmy, działu, stanowiska, porównujemy go do wymaganych kompetencji i wspólnie z menedżerem odpowiedzialnym za dany obszar, uzgadniamy możliwe scenariusze działań (akcji), których celem jest wyeliminowanie „słabego ogniwa”.

Cel ten osiągamy poprzez dobranie optymalnego i skutecznego narzędzia zarządzania, które następnie jest świadomie stosowane przez menedżera.

Pomiar skuteczności mierzony jest wskaźnikami wyznaczonymi do pomiaru celu i w zależności od postępu, podejmowane są dalsze działania optymalizacyjne skierowane na menedżera lub podwładnego, aż do osiągnięcia pożądanej zmiany.