Link Consulting

LINK CONSULTING

Restruktyzacja


RestrukturyzacjaPomagamy naszym Klientom szybciej i efektywniej reagować na zmieniające się warunki w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, skupiając się na szansach, jakie ze sobą niosą i nie lekceważąc ryzyk.

Projekty restrukturyzacyjne realizujemy:

  • analizując istniejącą wewnętrzną i zewnętrzną sytuację (start-up analysis)
  • przygotowując plan zmian/ restrukturyzacji (action plan)
  • szacując koszty i skutki restrukturyzacji (feasibility study)
  • wdrażając działania restrukturyzacyjne (steps in action)

Każdy projekt jest przez nas postrzegany indywidualnie, stąd konkretne rozwiązania i działania ujawniają się w konkretnym projekcie.